ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
7η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκίας   Αθήνα 2010
11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Παχυσαρκίας   Στοκχόλμη 2010
8ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας   Αθήνα 2010
6η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκίας   Αθήνα 2009
7ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας   Αθήνα 2008
8ο Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής & Διαιτολόγια 3ο Βαλκανικό Συνέδριο Παχυσαρκίας    Θεσσαλονίκη 2008
5η Επιστημονική Διημερίδα Παχυσαρκίας   Αθήνα 2007
    Basic and Pediatric course   Αθήνα 2007
14ο Πανευρωπαϊκό Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας   Αθηνά 2005